Laatste Blog artikelen

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet?

Wat is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP)?

AVP is een verzekering die de door u verzekerde schade aan een ander of diens bezittingen dekt. De aansprakelijkheidsverzekering is in principe bij alle verzekeraars gelijk. Brengt u een schade aan een ander aan dan vergoedt deze tot € 1.250.000, – per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar. AVP is niet verplicht voor Nederlanders, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Hoe hoog is de verzekeringspremie?

De premie die u moet betalen voor een aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijk afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Er zijn grofweg twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: een individuele verzekering en een familiale verzekering. Grotere groepen hebben een gezamenlijke verzekering onder gezinsbijslag. Hieronder vallen ook alleenstaande kinderen die bij de verzekerde inwonen of voor onderzoeksdoeleinden uitwonend zijn.

Aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars bieden een aansprakelijkheidsverzekering aan. Met zoveel mogelijkheden is het erg lastig om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk dat u eerst bepaalt wat u wilt verzekeren en wie u wilt verzekeren. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand of heeft u kinderen thuis? Deze en andere factoren bepalen zowel de dekking, de premies als de verzekeringsvoorwaarden.

Vervolgens dient u bij de verschillende verzekeraars na te vragen welke verzekeringen wat wel en niet dekken en wat er van dekking is uitgesloten. Houd er bij het vergelijken van twee verschillende verzekeringen rekening mee dat het verzekeringsbedrag en het aftrekbedrag gelijk moeten zijn.

Bent u alleenstaand of gezin? Als u alleen woont, volstaat het om een ​​eenpersoonsverzekering af te sluiten. Deze dekking is logischerwijs goedkoper dan een verzekering voor het gezin. Bij deze verzekering zijn de volgende personen verzekerd: uzelf en elke gast die in het huis verblijft.
Huishoudelijk personeel; als de schade veroorzaakt door huishoudelijk personeel een direct verband houdt met de verrichte werkzaamheden, wordt deze ook nog vergoed.

Een familiale aansprakelijkheidsverzekering dekt dezelfde mensen als alleenstaanden en uiteraard meer.

De dekking geldt dan voor: echtgenoot of partner, kleine kinderen die in huis wonen, volwassen thuiswonende kinderen en volwassen kinderen die niet thuis wonen om te studeren.

Schade veroorzaakt binnen het gezin door hetzelfde verzekerde gezinslid wordt niet gedekt. Als u bijvoorbeeld uw mobiele telefoon in uw zak steekt en deze wast in de wasmachine is er geen vergoeding. Als de telefoon van een gast is gewassen, wordt deze wel terugbetaald. Schade veroorzaakt door letsel van andere gezinsleden wordt wel gedekt.

Meer weten over een aansprakelijkheidsverzekering? Op onze site vindt u veel informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen en andere verzekeringen. We beantwoorden al Uw vragen en geven u een overzicht van een grote verscheidenheid aan verzekeringsmaatschappijen en van hun producten.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alle schade die voortvloeit uit de schuld van de verzekerde of schade als gevolg van risicoaansprakelijkheid. De verzekering dekt dus de schade waarvoor u aansprakelijk bent. De meeste verzekeraars hanteren dezelfde richtlijnen voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Er zijn echter enkele bijzondere situaties die afhankelijk zijn van de verzekeringsmaatschappij. Daarom is het raadzaam om het verschil via de verzekeringsmaatschappij te begrijpen.

Kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering verschillen van persoon tot persoon. De hoogte van de verzekering is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en natuurlijk van de verzekeringsmaatschappij. Als particulier betaalt u enkele tientjes per jaar. Voor gezinnen met kinderen bedraagt ​​de premie iets meer dan € 50,- per jaar. De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering voor één persoon zijn het laagst. Verzekering voor gezinnen met kinderen is de beste.

Verantwoordelijkheid en voordelen voor vrienden

De wet bepaalt dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schade die u oploopt tijdens de uitvoering van de zogenaamde vriendendienst. Een vriendendienst is een onbetaalde klus, die u doet voor een vriend. Daarom nemen de meeste verzekeringsmaatschappijen een vriendschapsclausule op in hun contractvoorwaarden. In het algemeen kunt u, als u schade aanricht terwijl u in dienst bent van uw vriend, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten via deze clausule.

Veel mensen voelen de verantwoordelijkheid en morele verplichting om de schade te vergoeden. Niet altijd vanuit het juridisch oogpunt. De verzekeringsmaatschappij zal nagaan wie aansprakelijk is en zal beslissingen nemen over vergoedingen op basis van de omstandigheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen passen het maximale bedrag toe op de verantwoordelijkheden, maar dit is lager dan het normale maximum. Check daarom goed de voorwaarden.

Verantwoordelijkheid voor sport en spel

Stel dat een toeschouwer tijdens een (amateur)voetbalwedstrijd een bal op zijn gezicht krijgt. Als gevolg hiervan is een bril gebroken. Als algemene regel geldt dat voetballers die de bal trappen dan niet verantwoordelijk zijn. Om verantwoordelijk te zijn, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en het is natuurlijk niet verboden om tijdens een voetbalwedstrijd tegen een bal te trappen. Dit is een eenvoudig ongeval en kan altijd gebeuren tijdens een voetbalwedstrijd. De man op de tribune heeft echter wel schade. Wie gaat de nieuwe bril dan aan hem betalen?

Ongeveer de helft van alle aansprakelijkheidsverzekeringen heeft sport- en spelbepalingen in de algemene voorwaarden. U kunt deze clausule gebruiken om onopzettelijke schade veroorzaakt tijdens sport of spel te kunnen vergoeden.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • De gewonden vallen niet onder de verantwoordelijkheid voor het ongeval.
  • De gewonden doen niet mee aan een sport of een spel.
  • Degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is niet verantwoordelijk.

Als de man in het voorbeeld plotseling het veld op rent en daardoor dan de bal op zijn gezicht krijgt, wordt de bril niet vergoed door de verzekeraar. Dit is dan immers voor een deel zijn eigen schuld. Als de tegenstander besluit een bril te dragen tijdens het voetballen, accepteer dan dat ongelukken tijdens de wedstrijd een bril kunnen beschadigen. Ten tweede profiteert deze niet van de algemene bepalingen, maar wel van de gebruikelijke voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering.

Verantwoordelijkheden voor kinderopvang en huisvesting

Als een gast of oppas schade toebrengt aan andermans spullen, wordt dit standaard gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan uw eigendommen door deze gasten wordt niet vergoed. De reden hiervoor is dat als u gasten in het huis laat komen, u ook het risico hiervan accepteert. Dezelfde principes zijn ook van toepassing wanneer uw kind anderen schade toebrengt tijdens hun verblijf.

Bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen hebben “kinderopvangaanbieders” die in bepaalde omstandigheden uitzonderingen maken. Voorwaarde is dat de oppas niet zelf de schuld is van de situatie. Een oppas geeft kinderen bijvoorbeeld verfspullen en verlaat dan de kamer om te gaan eten. Toen deze terugkwam schilderden de kinderen de meest prachtige schilderijen op de witte muren. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van het schilderen van de muren. In deze situatie betaalt de verzekeraar dus niets uit.

Beschadigde verhuurartikelen

Als u iets van iemand leent en het in uw gebruik kapot maakt door bijvoorbeeld gebrek aan ervaring of door onhandigheid kunt u meestal geen gebruik maken van een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringsmaatschappij beweert dan dat het kapot had kunnen zijn als de eigenaar het zelf had gebruikt.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben nu echter ook speciale voorwaarden om ook deze schade te dekken. In dat geval is er mogelijk geen geldelijke vergoeding voor het gebruik en is er mogelijk een limiet gesteld. Dit maximum staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Wat is bij een aansprakelijkheidsverzekering niet altijd gedekt?

In de praktijk zijn er altijd bepaalde zaken die buiten de standaard dekking van een reguliere aansprakelijkheidsverzekering vallen zoals bijvoorbeeld:

Schade veroorzaakt door een voertuig waarvoor een rijbewijs vereist is. Deze voertuigen hebben een eigen verzekering nodig (bijvoorbeeld de autoverzekering)

Schade veroorzaakt door personen die onder uw aansprakelijkheidsverzekering vallen. Als uw kind iets van U breekt wordt dit vaak niet vergoed.

De verzekering dekt ook geen schade die opzettelijk of onder invloed van alcohol of van drugs is ontstaan. Opzettelijke schade is wel verzekerd voor kinderen onder de 14 jaar. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het hele gezin. Ook als er geen sprake is van directe schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade die u lijdt door de zaken die u huurt, least of bezit als gevolg van een gelijkwaardige constructie. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt geen items die illegaal in bezit zijn vanwege diefstal. De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade die u veroorzaakt door de uitoefening van uw beroep. Dit valt namelijk al onder de verzekering van uw werkgever. Voor vrijwilligerswerk (onbetaald werk) gelden diverse uitzonderingen. In deze situaties wordt vaak wel een deel of zelfs alle schade vergoed.

Alles-in-één pakket

Bent u van plan om naast een aansprakelijkheidsverzekering ook andere verzekeringen af ​​te sluiten voor bijvoorbeeld inboedel of opstal, dan is de alles-in-één verzekering ideaal voor uw situatie. Verzekeringspakketten besparen U veel moeite en ook geld, want meerdere verzekeringen bij een verzekeraar afsluiten geeft recht op flinke kortingen.

Nog een voordeel als U meerdere verzekeringen heeft lopen bij een verzekeraar is als U van verzekeringsmaatschappij wilt veranderen dat de opzeggingen van de oude verzekeringen veel sneller verwerkt kunnen worden.

Premiekorting op verzekeringen

Kiest u ervoor om meerdere verzekeringen bij één verzekeraar met een bundel af te sluiten, dan krijgt u regelmatig kortingen. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden namelijk aantrekkelijke premiekortingen. U bespaart veel meer geld op een compleet pakket dan wanneer u alle verzekeringen afzonderlijk zou kopen.

Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden hoge kortingen. Zorg er dus voor dat u de verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden volledig kent. Zo moet u vaak minimaal vier verzekeringen afsluiten om de korting te krijgen.

Niet altijd de beste optie

Verzekeringspakketten zijn niet altijd de beste optie. Zo zit in het pakket niet altijd een verzekering met de beste voorwaarden en dekking. Sommige verzekeringen zijn nog steeds goedkoper om deze afzonderlijk te kopen. Kijk dus altijd goed rond voor de verzekering die bij uw situatie past.

Glasschade en aansprakelijkheid

Glasschade wordt in de meeste gevallen al gedekt door de opstalverzekering. Het is ook mogelijk om een ​​glasverzekering af te sluiten. In sommige gevallen wordt schade gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Als u of uw gezin schade toebrengt aan de ruit van iemand anders, kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering inschakelen.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

Als u als zelfstandige anderen schade berokkent, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Hoewel het buiten het bereik van de reguliere, persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) valt, kan het wel worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen. Er zijn twee soorten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen: De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u oploopt tijdens betaald werk. Deze dekking geldt niet alleen voor eigendommen, maar ook voor personen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heeft het als zzp’er gevolgen voor de financiële positie van uw bedrijf, bijvoorbeeld bij verlies? Dan raden wij u aan om een ​​beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt zowel de financiële schade alsook de materiële schade en persoonlijk letsel.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een ​​aansprakelijkheidsverzekering te hebben in Nederland. We raden dit echter wel aan om de kosten van schade aan andermans eigendom te dekken.

Is mijn aansprakelijkheidsverzekering geldig in het buitenland?

Ja, met een aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren in binnen- en buitenland. Dit kan per verzekeraar verschillen als het slechts voor een beperkt aantal landen geldt of als de verzekering wereldwijd geldig is.

Is mijn huisdier ook verzekerd?

Uw huisdier is, net als uw kind, gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Daarom bent u verzekerd voor schade die uw huisdier kan toebrengen aan eigendommen van anderen.

Wat is het verschil met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van schade die u aan anderen toebrengt. Met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de kosten van juridische geschillen.

Wanneer kan ik mijn aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Als de contractperiode afloopt dan kunt u de verzekering opzeggen. In de meeste gevallen is dit een normale standaard looptijd van 12 maanden.

Verzekeringen Vergelijken

Vergelijk in een paar simpele stappen uw huidige verzekering met vele andere verzekeringen, dit kan bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen, reisverzekeringen en autoverzekeringen. Al jaren vergelijken wij diverse verzekeraars en proberen wij door te vergelijken erachter te komen wat voor de bezoekers van onze website de meest voordelige verzekering is. Regelmatig voegen wij ook de nieuwe verzekeraars toe in onze verzekeringsvergelijker, dus kom regelmatig terug voor een compleet overzicht van de nieuwste prijzen en ontwikkelingen. Wij zijn 100% onafhankelijk.

Verzekeringen

Als het gaat om verzekeringen dan zijn er natuurlijk diverse soorten: Uiteraard kent iedereen wel de zorgverzekering, levensverzekering, autoverzekering, doorlopende reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en de opstalverzekering. Deze zijn soms vrijwillig, maar anderen zijn vaak wel verplicht om af te sluiten. Ook al is een verzekering verplicht om af te sluiten, dan nog is het niet verplicht is om te veel premie te betalen voor een verzekering die u -als het goed is – bijna nooit nodig heeft. Daarom zijn de verzekeringvergelijkers gemaakt: een handig hulpmiddel om, met een paar klikken van de muis, een compleet overzicht te krijgen van diverse verzekeraars en wat U waar bespaard als u overstapt naar een andere verzekeraar.

Autoverzekering

Autoverzekeringen van onder andere de verzekeringsmaatschappijen Nederlanden van Nu, Verzekeruzelf, Witgeld, Onna-onna, OHRA, Univé, Aon Direct, Delta Lloyd snel vergelijken met elkaar zodat u snel en gemakkelijk een compleet overzicht krijgt van uw besparing? Vul dan een aantal gegevens in en klik op selecteren, de vergelijkingstool toont u direct een compleet overzicht.

Reisverzekering

Voor de reisverzekeringen vergelijken wij onder andere de volgende verzekeraars met elkaar: Allianz Global Assistance, Aon Direct, Delta Lloyd, KNMV Verzekeringen, Meeus Verzekeringen, Nederlanden van Nu, OHRA, onna-onna, Route Mobiel, Unive, Verzekeruzelf, Witgeld, Zelf.nl.

Zorgverzekering

Zorgverzekeringen vergelijken met elkaar werkt heel gemakkelijk en snel: in de zorgverzekeringvergelijker zijn de volgende verzekeraars opgenomen: Avéro Achmea, Energiek, Menzis, OHRA, ONVZ, Univé, VGZ, UnitedConsumers, Zorg en Zekerheid.


Plaats een reactie