Opzegkosten bij contract opzeggen: hoe je het berekent

Wil je eindelijk af van dat verstikkende contract en je vrijheid herwinnen? Maar heb je geen idee hoeveel het je zal kosten om het op te zeggen? Je bent niet de enige of de eerste die dit probleem heeft. Laten we dit probleem eens onderzoeken.

Wat zijn opzegkosten bij een contract?

Opzegkosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht wanneer je een contract vroegtijdig beëindigt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een telefoonabonnement opzegt voordat de contractduur is verstreken, of wanneer je een energiecontract verbreekt voordat de afgesproken periode is afgelopen. Bij opzegkosten zijn er een paar basiselementen waar je rekening mee moet houden:

 • Contractvoorwaarden: voordat je een contract tekent, is het belangrijk om de opzegvoorwaarden goed te lezen en te begrijpen. Hierin staat vermeld wanneer en onder welke voorwaarden je het contract kunt opzeggen.
 • Opzegtermijn: vaak wordt er in het contract een opzegtermijn vastgelegd. Dit is de periode die je moet aanhouden voordat je het contract kunt opzeggen. Houd daar rekening mee om onnodige opzegkosten te voorkomen.
 • Vergoeding: als je het contract vroegtijdig beëindigt, kan de tegenpartij een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten. Deze vergoeding kan verschillen per contract en per situatie.

Verschillende soorten opzegkosten

Er zijn verschillende soorten opzegkosten die in rekening kunnen worden gebracht:

 • Administratieve kosten: dit zijn kosten die in rekening worden gebracht voor de administratieve afhandeling van de opzegging. Denk hierbij aan het verwerken van de opzegbrief of het aanpassen van gegevens in het systeem.
 • Boetebedrag: in sommige contracten is een boetebedrag opgenomen voor vroegtijdige beëindiging. Dit bedrag wordt vaak bepaald aan de hand van een formule waarin onder andere de resterende contractduur en de hoogte van het maandbedrag worden meegenomen.
 • Herberekeningskosten: bij bepaalde contracten, zoals bijvoorbeeld hypotheekcontracten, kunnen er herberekeningskosten in rekening worden gebracht als je het contract vroegtijdig wilt beëindigen. Dit zijn kosten die gemaakt worden om de financiële gevolgen van de opzegging te berekenen.

De specifieke opzegkosten kunnen per contract en per aanbieder verschillen. Het is daarom altijd belangrijk om de contractvoorwaarden goed door te nemen voordat je een contract afsluit, omdat je later mogelijk het contract (vroegtijdig) wilt beëindigen

Hoe bereken je opzegkosten?

Opzegkosten kunnen soms een vervelende verrassing zijn wanneer je een contract wilt beëindigen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kleine lettertjes in het contract en de voorwaarden die van toepassing zijn. Alleen op basis van die informatie kun je een nauwkeurige berekening maken van de opzegkosten.

Het belang van de kleine lettertjes

De kleine lettertjes in een contract bevatten vaak belangrijke informatie over de opzegkosten. Hierin staan de voorwaarden en regels die gelden bij het beëindigen van het contract. Het is dis verstandig en slim om deze voorwaarden goed door te lezen en te begrijpen om later geen onaangename verrassingen tegen te komen. Let vooral op de duur van de opzegtermijn, eventuele boetes en andere kosten die in rekening gebracht kunnen worden.

Stappenplan voor berekening

Om de opzegkosten nauwkeurig te kunnen berekenen, volg je de volgende stappen:

Zoek de contractvoorwaarden op

De eerste stap is het identificeren van alle relevante contractvoorwaarden met betrekking tot de opzegkosten. Lees het contract grondig door en let met name op de opzegtermijn en eventuele boetes of andere kosten die van toepassing zijn. Sommige contracten hanteren een vaste opzegtermijn, terwijl andere contracten variëren afhankelijk van de duur van het contract.

Rekenvoorbeeld opzegkosten

Om een beter begrip te krijgen van hoe opzegkosten worden berekend, is een rekenvoorbeeld vaak behulpzaam. Stel dat je een sim only contract hebt met een looptijd van een jaar en je wordt beperkt door het contract om het zonder kosten op te zeggen. De opzegkosten bedragen €100 per maand voor de resterende duur van het contract. Als je bijvoorbeeld nog zes maanden over hebt in je contract, bedragen de opzegkosten in totaal €600 (€100 x 6 maanden).

 • Zoek de opzegtermijn en andere voorwaarden op in het contract.
 • Bepaal de resterende duur van het contract.
 • Vermenigvuldig de opzegkosten per maand met het aantal resterende maanden.
 • Voeg eventuele boetes of andere kosten toe aan de berekening.

Door deze stappen te volgen, kun je een nauwkeurige berekening maken van de opzegkosten in jouw specifieke situatie.

Tips om opzegkosten te vermijden

Als je wilt voorkomen dat je geconfronteerd wordt met vervelende opzegkosten bij het beëindigen van een contract, zijn er verschillende regels waaraan je je moet houden. Dit zijn twee handige tips die je kunnen helpen om opzegkosten te vermijden:

Opzegtermijnen in de gaten houden

Een slimme manier om opzegkosten te vermijden, is door goed op de opzegtermijnen te letten. Veel contracten hebben een bepaalde opzegtermijn die je moet respecteren als je het contract wilt beëindigen zonder kosten. Het is dus noodzakelijk om deze termijn te kennen en ervoor te zorgen dat je op tijd opzegt. Dit betekent dat je moet weten wanneer het contract afloopt en hoeveel dagen van tevoren je moet opzeggen om eventuele opzegkosten te voorkomen.

 • Controleer altijd de contractvoorwaarden en kijk naar de opzegtermijn. Deze informatie is meestal te vinden in de algemene voorwaarden of het contract zelf.
 • Zet de einddatum van het contract in je agenda of stel een herinnering in, zodat je niet vergeet om op tijd op te zeggen.
 • Als je het contract wilt verlengen, zorg er dan voor dat je dit ruim van tevoren doet, zodat je niet per ongeluk te laat opzegt en op die manier opzegkosten moet betalen.

Onderhandelen met aanbieders

Een andere effectieve strategie om opzegkosten te vermijden, is door te onderhandelen met de aanbieder van het contract. Je zult verbaasd zijn hoe vaak aanbieders bereid zijn om een compromis te sluiten om een klant te behouden. Dit zijn een paar tips om succesvol te onderhandelen:

Laat je niet ontmoedigen

Veel mensen zijn terughoudend om te onderhandelen, maar het kan echt de moeite waard zijn. Laat je niet ontmoedigen door mogelijke weerstand van de aanbieder. Breng je argumenten op een rustige en beleefde manier naar voren en geef aan dat je serieus overweegt om het contract te beëindigen vanwege de opzegkosten. Vaak zullen ze bereid zijn om naar jouw situatie te luisteren en met een passende oplossing te komen.

 1. Maak een lijst van argumenten waarom je wilt onderhandelen, zoals concurrentieprijzen, ontevredenheid met de dienstverlening of financiële moeilijkheden.
 2. Lees je contract nog eens goed door om te bekijken welke onderdelen onderhandelbaar zijn. Vaak zijn er clausules die ruimte laten voor aanpassingen.

Wees proactief

Wacht niet tot het einde van het contract om te onderhandelen. Neem ruim van tevoren contact op met de aanbieder en geef aan dat je overweegt om het contract te beëindigen. Vaak zijn ze bereid om eerder met je in gesprek te gaan en een oplossing te vinden.

Plaats een reactie