Wat is de WOZ-waarde en waarom is deze belangrijk?

woz-waarde berekenen scheelt euro's

De WOZ-waarde staat voor Wet waardering onroerende zaken en is de waarde van een huis, appartement, bedrijfspand of ander onroerend goed. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt en vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen. Waarom is de WOZ-waarde belangrijk? De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze … Lees meer