Wat is de WOZ-waarde en waarom is deze belangrijk?

De WOZ-waarde staat voor Wet waardering onroerende zaken en is de waarde van een huis, appartement, bedrijfspand of ander onroerend goed. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt en vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde wordt gebruikt om verschillende belastingen en heffingen te berekenen. Het vormt de basis voor veel belastingen in Nederland. Zo wordt de WOZ-waarde bijvoorbeeld gebruikt bij het berekenen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. Ook kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de hoogte van hypotheekrente. Je bank kan vragen naar de WOZ-waarde als je bijvoorbeeld je hypotheek wenst op te hogen.

Waarom is de WOZ-waarde ontstaan?

De WOZ-waarde is in het leven geroepen om een objectieve en uniforme waardebepaling van onroerend goed mogelijk te maken. Dit was nodig omdat verschillende partijen, zoals gemeenten en de belastingdienst, gebruik maakten van verschillende waarderingsmethoden en -systemen, waardoor er grote verschillen in waardebepalingen ontstonden. Door middel van de WOZ-waarde wordt er nu een uniforme waardebepaling gehanteerd. Dat is ook de reden dat de WOZ-waarde per jaar opnieuw bepaald wordt. In een jaar kan er (economisch) veel gebeuren, dat zie je dan ook direct terug in de WOZ-waarde.

Waarom de WOZ-waarde verlagen?

Het kan voorkomen dat de vastgestelde WOZ-waarde hoger is dan de werkelijke waarde van het onroerend goed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het pand in slechte staat verkeert of er grote gebreken zijn. In dat geval kan het verlagen van de WOZ-waarde leiden tot een verlaging van belastingen en heffingen. En vergis je niet, dat kan op jaarbasis dus al vele tientallen euro’s besparen. Het is dus altijd goed om kritisch naar de WOZ-waarde te kijken en deze voor jezelf in evenwicht te houden.

Hoe verlaag je de WOZ-waarde?

Er zijn verschillende manieren om de WOZ-waarde te verlagen. Zo kan je bezwaar maken bij je gemeente en eventueel een taxatieverslag aanvragen. Vaak kun je deze taxatieverslagen digitaal inzien bij de gemeente. Zoek hier voor naar het belasting loket van de gemeente. Log eenvoudig in met je DigiD en je ziet direct de actuele WOZ-waarde en het taxatieverslag. Heeft jou gemeente nog geen digitaal belastingloket? Dan kun je natuurlijk ook altijd even langs gaan of bellen met de gemeente. Ook kan je een gespecialiseerd bureau inschakelen om te helpen bij het verlagen van de WOZ-waarde. Hou er wel rekening mee dat dit commerciƫle partijen zijn en hier dus geld voor vragen. Zij doen dit meestal op basis van no-cure no-pay. Je betaald dus pas (een vastgesteld percentage) als de partij ook daadwerkelijk de WOZ-waarde omlaag krijgt.

Conclusie WOZ-waarde

De WOZ-waarde is, zoals gezegd, een belangrijke factor bij de berekening van verschillende belastingen en heffingen. Het is daarom belangrijk om te weten wat de WOZ-waarde inhoudt en waarom deze waarde is ontstaan. Indien de WOZ-waarde hoger is dan de werkelijke waarde van het onroerend goed, kan het verlagen van de WOZ-waarde leiden tot een verlaging van belastingen en heffingen.

Belangrijke aspecten van de WOZ-waarde:

  • De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt.
  • De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het berekenen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting.
  • De WOZ-waarde kan van invloed zijn op de hoogte van hypotheekrente.
  • De WOZ-waarde is ontstaan om een objectieve en uniforme waardebepaling van onroerend goed mogelijk te maken.
  • Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot hogere belastingen en heffingen dan nodig.
  • Bezwaar maken bij de gemeente en een gespecialiseerd bureau inschakelen zijn manieren om de WOZ-waarde te verlagen

Plaats een reactie