Laatste Blog artikelen

Wat is erfbelasting? En hoe wordt het berekend? 2022

Bij overlijden kan de erflater een erfenis achterlaten. De erfgenaam die de erfenis ontvangt moet hierover dan wel erfbelasting betalen. Erfbelasting wordt ook wel successierecht, erfenisrecht of erftaks genoemd. De relatie van de erfgenaam met de erflater speelt ook een rol bij de bepaling van de mate van de belasting. In dit artikel behandelen we wat erfbelasting is en hoe het wordt berekend.

Waarde van de erfenis

Voordat erfbelasting kan worden berekend is het van belang de waarde van de erfenis te bepalen. De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden. Indien de erfenis later meer waard blijkt te zijn dan op het moment van de aangifte, dan kan de inspecteur van de Belastingdienst nog een naheffing opleggen. Als de waarde van de nalatenschap minder blijkt te zijn dan de opgegeven waarde in de belastingaangifte, dan kunt u een verzoek indienen van teruggave.

Aangifte doen bij de Belastingdienst

Erfgenamen krijgen 8 maanden de tijd om belastingaangifte te doen. Als erfgenaam ontvangt u meestal een aangifteformulier waarmee u de erfbelasting kan voldoen. U kunt ook digitaal aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst.

Verwantschap van de erfgenamen

Het tarief van de erfbelasting hangt af van de waarde van de erfenis en uw relatie met de erflater. Zo wordt er voor de partner en/of kinderen een minder hoog tarief gerekend dan voor kleinkinderen. Voor overige erfgenamen (zoals een broer, zus of ouders) wordt het hoogste tarief gerekend door de Belastingdienst.

Tarieven erfbelasting 2022

Waarde erfenisPartner of kindKleinkindOverige erfgenamen (broer, zus, ouder)
€0 – €130.42410%18%30%
€130.424 en meer20%36%40%
Tarieven erfbelasting 2022

Vrijstelling erfbelasting 2022

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling. U trekt deze vrijstelling eerst van uw erfenis af. Met het overige bedrag rekent u verder met de tarieven die hiervoor zijn benoemd. Ook de vrijstelling hangt af van uw relatie met de erflater.

In het onderstaand overzicht ziet u de vrijstelling per soort verwantschap met de overledene.

VerwantschapBedrag van uw vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€680.645
Kind, pleegkind of stiefkind€21.559
Kleinkind€21.559
Achterkleinkind€2.274
Kind met beperking€64.666
Ouder€51.053
Overige erfgenamen, bijvoorbeeld een broer of een zus€2.274
vrijstelling erfbelasting

Erfrechtspecialist

Bent u op zoek naar een erfrecht advocaat met daadkracht en met kennis van zaken? De advocaten van het kantoor De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten zijn gespecialiseerd in het erfrecht.

%d bloggers liken dit: